Jegerprøvetest nr. 1
Copyright ©Jegerpakka.no
Alle foto uten merknad: Wikipedia

1) Hva menes med forvaltningsprinsippet i naturmangfoldloven ?
a) At alt vilt herunder egg, reir og bo skal skjermes for unødig lidelse
b) At alt vilt skal skjermes for unødig lidelse
c) At alle pattedyr skal skjermes for unødig lidelse

2) Hva er anbefalt maksimal skuddavstand på elg som står i ro?
a) 300 m
b) 200 m
c) 150 m

3) Hva er maksimal skuddavstand på rådyr med hagle?
a) 30 m
b) 25 m
c) 20 m

4) Hva er kravet for å oppbevare registreringspliktige våpen i hjemmet?

a) Våpen skal være adskilt fra ammunisjon
b) Våpenet eller en vital del skal oppbevare i et FG-godkjent sikkerhetsskap
c) At du er 20 år


5) Hva er rettet avskyting?
a) Kontrollert avskyting fordelt på kjønn og alder
b) Et opplæringskurs som bedrer skyteteknikken for jegere
c) Skudd innenfor akseptable skuddavstander

6) Hva er dette?


L: 41 CM

a) Skogsfugl
b) Rype
c) Vader

7) Hvilken art er dette?


a) Dåhjort
b) Kronhjort
c) Rådyr

8) Hvilken art er dette?


L:50 CM

a) Svartand
b) Sjøorre
c) Stokkand

9) Hvilken art er dette?


a) Orrhane
b) Flaggspett
c) Svartspett

10) Hvilken art er dette?


L:55 CM

a) Laksand
b) Kvinand
c) Siland

11) Hvilken art er dette?


L:30 CM

a) Jerpe
b) Fjellrype
c) Rapphøne

12) Hvilken art er dette?


L:27 cm

a) Bekkasin
b) Heilo
c) Rugde


13) Hvilken art er dette?

L:35 cm

a) Alke
b) Lundefugl
c) Teist

14) Hvilken art er dette?


L:40 CM

a) Skogdue
b) Nøtteskrike
c) Ringdue

15) Hvilken art er dette?


L:65 cm

a) Hvitkinngås
b) Canadagås
c) Ringgås

16) Du jakter skogsfugl med rifle, hvor sikter du ?

L:43 cm

a) C og D
b) A
c) B

17) Har du forfølgelsesrett på småvilt?
a) Nei, forfølgelsesretten gjelder bare storvilt
b) Ja, forfølgelsesretten gjelder bare småvilt
c) Ja, forfølgelsesretten gjelder småvilt og storvilt

18) Hvem har enerett til all ordinær jakt og fangst?
a) Viltnemda
b) Foreninger
c) Grunneier

19) Er det lov å trene sin jakthund uten spesiell tillatelse?
a) Ja, så lenge du følger båndtvangsbestemmelsene
b) Nei, ikke før du har kjøpt jaktkort
c) Nei, Grunneiers/bruksberettiget må gi tillatelse først

20) Hva er maksimum skuddavstand på småvilt med hagle?

a) 25m
b) 30m
c) 35


21) Løpets innsnevring ved munningen kalles?
a) Kaliber
b) Skjefte
c) Trangborring

22) Hva regnes som en vital del av et dobbeltløpet hagelgevær og ei boltrifle?
a) Forskjefte og sluttstykke
b) Sikring og choke
c) Reina og sikteskinna

23) Hvilken trangboring er trangest?
a) 1/1
b) 1/4
c) Forbedret sylinder

24) Kan ammunisjon oppbevares i ubebodd hytte?
a) Ja, så lenge ammunisjonen ligger nedlåst
b) Ja, så lenge amunisjonen ligger i et FG-Godkjent skap
c) Nei, ammunisjon skal ikke ligge oppbevart i ubebodd hytte

25) Hva bør du gjøre når våpenet sendes som reisegods?
a) Ingenting, det er ikke lov å sende våpen som reisegods
b) Fjerne en vital del
c) Pakke våpenet godt inn

26) Hva er maksimum antall patroner som er tillatt i haglegevær under jakt?
a) 4
b) 3
c) 2

27) Våpen med ett rifleløp og ett hagleløp, kalles ?
a) Enkelt løpet våpen
b) Drilling
c) Kombinasjonsvåpen

28) Et annet ord for kolbens vridning er?
a) Cast on/Cast off
b) Fall ved kam
c) Fall ved hæl

29) Kan du bevege deg med våpen på et område der andre har jaktrett?

a) Nei, i utgangspunktet ikke, så sant det ikke er i lovlig ærend
b) Ja, ingen bestemte bestemelser rund dette
c) Ja, ingen hindring, så lenge våpenet ikke er ladd

30) En drilling består av?

a) 1 løp
b) 2 løp
c) 3 løp


31) Hvorfor er rifleløpet utstyrt med riller innvendig?
a) For å stå imot et enormt trykk i løpet
b) For å gjøre det lettere å gjøre rent løpet
c) For å gi kula rotasjon

32) Helt helmantlet prosjektil vil svært ofte?
a) Svært ekspandere og stoppe i dyrekroppen
b) Svært ofte gå tvert igjennom
c) 50/50

33) Hvilke hunder er ypperlige jakthunder for harejakt?
a) Hamilton støver, Finsk støver, Dunker
b) Pointer, Engelsk Setter
c) Finsk Spets, Laika

34) Når er ordinær båndtvang i Norge?
a) 1. april til 20. august
b) 1. mai til 20. august
c) 1. april til 10. august

35) Hva jakter du, når du jakter med en Finsk Spets?
a) Hare
b) Elg
c) Skogsfugl, Mår

36) Hvem fastsetter de årlige jakttider for viltartene?
a) Direktoratet for naturforvaltning
b) Den komunale vlitmyndighet
c) Stortinget

37) Du jakter villrein, hvilken jaktform benyttes mest?
a) Stillingsjakt
b) Lokkjakt
c) Sporingsjakt

38) Du har skutt mot elg, og finner lyst blod med luftbobler på skuddplassen
a) Ikke bra, et vomskudd, ettersøk må planlegges
b) Ikke bra, et tomromsskudd som betyr ettersøk
c) Skudd i hjerte/lungeregion, dyret ligger dødt i nærheten

39) Du er på rådyrjakt 20 august, og benytter hagle, er det lov?
a) Ja, på rådyrjakt kan du velge om du vil bruke hagle/rifle
b) Nei, kun rifle er tillatt på rådyr
c) Nei, under den tidlige bukkejakta er kun rifle tillatt, etter 25 september kan du velge

40) Hvilken hunderase er dette?


a) Hamilton støver
b) Hygen
c) Dunker

41) Et rypekull letter forran deg og du velger:
a) Skyte skudd midt i flokken
b) Plukke ut en tillfeldig rype for så å skyte
c) Plukke ut en rype ytterst i flokken for så å skyte

42) Du har skutt ei orrhøne og:
a) Putter orrhøne i en pose i sekken
b) Henger orrhøne på utsiden av sekken etter hodet
c) Henger orrhøne på utsiden av sekken etter bena

43) Du skal på rådyrjakt, må du avlegge storviltprøven ?
a) Ja, men kun hvis du bruker riflegevær
b) Nei
c) Ja                                      

44) Hvordan setter du et avvlivningsskudd på et skadet hjortevilt?
a) Bakfra, i overgang rygg/ nakke
b) Fra siden i hodet
c) Forfra i halsen

45) Hva heter Norges minste rovdyr?
a) Snømus
b) Hermelin
c) Røyskatt

46) Hvordan kan en hare dra nytte av mye snø om vinteren?
a) Mye snø gjør bar trærne mer tillgjengelig
b) Mye snø gjør lauv trærne mer tillgjengelig
c) Mye snø har ingen fordeler for haren

47) Hva er vanligste årsak til skadeskyting av hjortevilt?
a) Feil ammunisjon
b) Dårlig vær
c) Feil i bedømning av avstanden

48) Du har satt ut en slagfelle for mår, hvor ofte må den synes?
a) Hver dag
b) 2 ganger i uken
c) 1 gang i uken

49) Når du forlater en bil med våpen, skal du alltid:
a) Låse våpenet inn
b) Gjemme våpenet
c) Ta med deg en vital del

50) Hva gjør du med en nyskutt hare?

a) Tar straks ut innvoller
b) Henger haren på sekken til avkjøling med innvoller
c) Putter haren i en pose i sekken

 

VED PROBLEMER SJEKK INNSTILLINGER PÅ NETTLESER, se under for beskrivelse.

 

NB! Testene krever at du har huket av for aksept for "informasjonskapsler/cookies" i nettleseren din.

Gjør som følger: (Internet Explorer)

Logg deg på internet
Velg : Tools /Verktøy
Klikk for Advanced /Avansert
Velg: Internet option /Alternativer
Klikk Privacy (Tab) /Privat
Huk av for Accept /Aksepte
r